Rekonštrukcia a výstavba nového závodu KFTS v Rajci

8.7.2014

V súčasnosti  zabezpečujeme komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť na akciu "Rekonštrukcia a výstavba nového závodu KFTS v Rajci", kde už prebieha samotná výstavba.

Naša dodávka zahŕňa vypracovanie  environmentálnej štúdie, IČ pre  stavebné povolenie, IČ pre kolaudáciu a autorský dozor počas celej výstavby. 

Spracovávame tiež samotný projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby a dielenskú dokumentáciu  oceľových ako aj prefabrikovaných konštrukcií.

Pozrite si, ako sa práce postupne vyvíjajú ...

 

Viac fotiek z prebiehajúcej výstavby nájdete TU.