Konferencia BIM: teória verzus prax

Aj my Vás pozývame na 1. Slovenskú BIM konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 22.10.2015 v Bratislave. 

Radi sa tam s Vami stretneme.