Logistické centrum LIDL Sereď

Spoločnosť HESCON s.r.o sa na tomto projekte podieľala na dielenskej dokumentácii oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov s povrchovou úpravou žiarové pozinkovanie. Pri projektovaní sme využili výhody 3D BIM modelovania so zohľadnením ostatných profesijných nadväzností s cieľom zabezpečenia plynulej výstavby a flexibilne sme zapracovávali všetky zmeny počas projektovania diela. Vďaka tomuto spôsobu projektovania sme boli schopní v relatívne krátkom čase zapracovať všetky požiadavky vybraných subdodávateľov jednotlivých profesií ako aj požiadavky investora bez termínového dopadu na realizáciu.

LOKALITA: Sereď

Investor: Lidl Slovenská republika v.o.s.

Generálny dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Generálny projektant: OBERMEYER HELIKA s.r.o.

Certifikácia udržateľnosti: BREEAM Outstanding

Nový závod - logistická hala a administratívna časť spoločnosti LIDL sa rozkladá v priemyselnej zóne Sereď, na ploche 128 000 m2, z ktorej je 52 000 m2 zastavaná plocha. Poloha pre najnovšie logistické centrum LIDL bola starostlivo vybraná z hľadiska dopravnej dostupnosti. Nachádza sa pri rýchlostnej komunikácii R1, ktorá spája Sereď s Trnavou a Nitrou, pričom nedôjde k zvýšenému zaťaženiu komunikácii v Seredi.

Pri výstavbe jednej z najekologickejších budov boli použité najmodernejšie technológie s ohľaduplným prístupom k životnému prostrediu. Do projektu boli implementované technológie ako detekcia úniku vody, ventily uzatvárajúce prívod vody v prípade neprítomnosti užívateľov v sociálnych zariadeniach, špeciálny merací a monitorovací systém a iné. V areáli je zachytávaná dažďová voda. Z parkovacích stojísk je prečisťovaná v lapačoch ropných látok a následne odvádzaná do horninového prostredia. V celej hale je nainštalované automaticky riadené LED osvetlenie, ktoré prináša výraznú úsporu elektrickej energie. Súčasťou centra sú aj nabíjacie stanice pre elektromobily, keďže aj všetky manipulačné vozíky jazdia na elektrický pohon. Chladiarenské zariadenia využívajú zmes na prírodnej báze a teplo získané z chladenia sa spätne využíva na vykurovanie.

Základom centra je oceľová konštrukcia. V interiéri bol veľký dôraz kladený na kvalitné a komfortné vnútorné prostredie. Materiály použité v interiéri spĺňajú tie najprísnejšie normy. Súčasťou celého komplexu sú sadové úpravy na ploche 2,5 hektára, ktoré živou zeleňou a kvetinovými lúkami dotvárajú a vyvažujú celkovú rozlohu závodu. Takýto typ sadových úprav je šetrný k životnému prostrediu a nepotrebuje veľkú údržbu. Pre osobné vozidlá je tu zrealizovaných 140 parkovacích stojísk a 43 parkovacích stojísk a nové manipulačné plochy pre nákladné vozidlá. Z dôvodu zníženia hlukových imisií z prevádzkového areálu LIDL je vybudovaná protihluková stena. Realizácia prebiehala presne podľa záväzkov a plánu vo fáze návrhu.

Zdroj: EUROSTAV 5/2016