OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND A GALÉRIA SVIDNÍK

5.10.2015

Pre ďalšieho developera sme projektovali Obchodné centrum kaufland s Galériou vo Svidníku v rozsahu dokumentácie pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie. Aktuálne je už projekt stavebným úradom schválený a bolo vydané stavebné povolenie.