GESTAMP

10.11.2017

Až 50 000 ton plechu ročne spracuje závod, na ktorom sa v súčasnosti podielame. Nový závod Gestamp sa venuje lisovaniu a výrobe dielov pre automobilový priemysel. V súčasnosti má Gestamp sedem závodov v regione Vyšehrádskej štvorky. HESCON sa podiela na ôsmom závode ako generálny projektant.