Už je skoro hotovo.

25.11. 2017

Sme veľmi radi, keď vidíme ako rastie stavba, na ktorej sme sa podielali. Spoločnosti EKOM Piešťany sme pomohli s vypracovaním statiky pre stavebné povolenie. V súčasnosti sa stavba dostáva do úspešného finále realizácie.