3. ročník Národnej BIM konferencie Slovenska

19.10.2017

Ako generálny partner sme sa aj my samozrejme zúčastnili tretieho ročníka Národnej BIM konferencie. Svojou prezentáciou náš Obchodný riaditeľ Tomáš Jaborník vyzval účastníkov konferencie k aktivitám potrebným na implementáciu BIMu.