Греко-католический церковь

Miesto stavby:

Trenčín

 

Účel stavby:

Gréckokatolícky chrám a farská budova s pastoračnými priestormi

Investor:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť TN

Forma výstavby:

Rekonštrukcia a novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt

Rok:

2013