GESTAMP

Miesto stavby:

Nitra

Účel stavby:

Lisovňa

Investor:

GESTAMP

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt

Rok:

2017