Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Statici

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

Ing. Erik HRNČIAR

autorizovaný stavebný inžinier, riaditeľ spoločnosti, konateľ

 - autorizačné osvedčenie STATIKA STAVIEB

 - autorizačné osvedčenie POZEMNÉ STAVBY

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov

 

Ing. Patrik MEŠKO

autorizovaný stavebný inžinier, vedúci projektového atelieru, statik, konštruktér

 - autorizačné osvedčenie STATIKA STAVIEB

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Roman ZÁŇ

autorizovaný stavebný inžinier, statik

 - autorizačné osvedčenie STATIKA STAVIEB

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov

 

Ing. Tibor PÁSTOR

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Ľubica VLHOVÁ

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov,  tvar a výstuž výkresov

 

Ing. Tomáš BAČINSKÝ

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Milan KOPEC

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Filip KŠIŇAN

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Róbert SOKOL

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Martina MAKYDOVÁ

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Juraj FIGURA

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov 

 

Ing. Karol ŠKULTÉTY

statik, konštruktér

 - počítanie statiky, návrh a optimalizovanie konštrukcií, návrh prípojov, 3D modelovanie, generovanie výkresov, čistenie výkresov