Výrobná hala s administratívou

BROSE II. ETAPA

Miesto stavby:

Prievidza

Účel stavby:

Výrobná hala a administrativa

Investor:

BROSE GmbH

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Dielenská dokumentácia PREFA a Oceľ

Rok:

2017


» 5-D BIM modely
» Vzorová dokumentácia