Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

Katalóg - prezentácia firmy (SK)

Architektonicko-inžinierska kancelária HESCON s. r. o. 
založená autorizovaným stavebným inžinierom Erikom Hrnčiarom
sa s podporou odborného tímu špecializuje
na komplexné projekčné služby, optimalizáciu a statiku stavieb


 Naše SLUŽBY A benefity

   

komplexnosť


 

optimalizácia


 

odbornosť


Od vytvorenia štúdie, jej ďalšieho spracovania až po realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu.   Investorom prinášame mnohonásobné úspory nákladov na nosné konštrukcie.   Tím s dlhoročnými skúsenosťami využíva najnovšie technológie, BIM softvér a jedinečnú online správu projektov.
Chcem vedieť viac o službe   Chcem vedieť viac o úspore   Chcem spoznať HESCON

Projektujeme pre

  investorov   generálnych dodávateľov
developerov   výrobcov oceľových konštrukcií
architektov   výrobcov prefabrikátov

Projektujeme

rezidenčné a administratívne budovy

 

 

Etapy projektovania rezidenčných a administratívnych budov pri komplexných projekčných prácach zahŕňajú vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie (DUR), projektu pre stavebné povolenie (PSP) a vypracovanie realizačného projektu (RP).

Občianske stavby

 

 

Etapy projektovania občianskych stavieb spočívajú vo vypracovaní projektu pre územné rozhodnutie (DUR), stavebného povolenia (PSP) a realizačného projektu (RP).

Priemyselné halové objekty

 

 

Halové objekty HESCON sú optimalizované oceľové a prefabrikované konštrukcie s využitím našich skúseností a know-how.
V spolupráci s našimi partnerskými firmami Vám ponúkame dodávku halového objektu na kľúč.

 Nechajte si spracovať štúdiu pre halový objekt!

Súčasťou štúdie je predbežný odhad hmotnosti - predstatika halového objektu.

Vyplňte dopytový formulár

BIM - Building information modeling

 

BIM predstavuje nový spôsob práce v oblasti projektovania, výstavby a užívania stavieb. Vďaka BIM máme väčšiu kontrolu nad projektom a tým sa znižuje riziko chýb. BIM taktiež zefektívňuje komunikáciu medzi všetkými partnermi v priebehu celého životné cyklu stavby.

Chcem vedieť viac o BIM

11 37 183
rokov
v biznise
ľudí
v tíme
ukončených
projektov 

29 750 21 350
ton spracovanej dielenskej dokumentácie ocele kubíkov spracovanej dielenskej prefy

Prečítajte si o našich najnovších aktivitách

BIM CHALLENGE 2019

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

 5.4.2019

Na STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave sa uskutočnila študentská súťaž v rýchlosti projektovania BIM CHALLENGE 2019. HESCON bol pri tom !

 

 

 

 

čítaj viac
BIM NFP

Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET
čítaj viac