Partnerská zóna

Newsletter

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

Služby

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

Statika, 3D dizajn

KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY

 • Architektonická štúdia

 • Projekt pre územné rozhodnutie

 • Projekt pre stavebné povolenie

 • Projekt pre realizáciu stavby

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb financovaných z fondov Európskej Únie

 

STATIKA STAVIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 

OPTIMALIZÁCIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 

INŽINIERING A PORADENSTVO

 • Územné rozhodnutia

 • Stavebné povolenia

 • Autorský dozor projektanta

 • Technický dozor počas výstavby

 • Stavebný dozor

 • Kolaudačné rozhodnutia

 

SLUŽBY PRE HALOVÉ OBJEKTY HESCON

 • Vizualizácie

 • Štúdie

 • Predstatika

 • Optimalizácia nosných konštrukcií

 • Komplexné architektonické a inžinierske služby pre halové objekty

 • Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie 

 • Dodávka a montáž opláštenia

 • Dodávka  a montáž MONTOVANEJ HALY na kľúč

Projektujeme

PRIEMYSELNÉ STAVBY

Etapy projektovania priemyselných stavieb pri komplexných projekčných prácach zahŕňajú vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie (DUR), projektu pre stavebné povolenie (PSP) a vypracovanie realizačného projektu (RP). Naša špecializácia je najmä STATIKA STAVIEB. 

 

OBČIANSKÉ STAVBY

Etapy  projektovania občianskych stavieb  spočívajú vo vypracovaní projektu pre územné rozhodnutie  (DUR), stavebného povolenia (PSP) a realizačného projektu (RP).

 

HALOVÉ OBJEKTY HESCON

Halové objekty HESCON sú optimalizované oceľové a prefabrikované konštrukcie s využitím  našich skúseností a know-how. V spolupráci s našimi partnerskými firmami Vám ponúkame dodávku halového objektu na kľúč.

Využite ponuku našich služieb a nechajte si u nás spracovať cenovú ponuku pomocou dopytového formulára. Súčasťou cenovej ponuky je predbežný odhad hmotnosti - predstatika halového objektu.


PROJEKTOVANIE V 3D:

ZKW

 

Pri statických výpočtoch využívame programy SCIA Engineer (statické výpočty konštrukcií podľa noriem STN EN, DIN), RIB (návrh a posúdenie železobetónových a prefabrikovaných konštrukcií vrátane predpätia) a iné.