Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

Kto sme

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

Sme architektonicko-inžinierska kancelária, ktorá vznikla na začiatku roku 2008. Jej zakladateľ, autorizovaný stavebný inžinier Erik Hrnčiar, sa po skúsenostiach v oblasti projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb ako aj riadenia projektov, rozhodol založiť vlastnú spoločnosť a vytvoril tím skúsených managerov, projektantov, statikov a profesistov, ktorý Vám dnes prezentujeme pod hlavičkou spoločnosti HESCON s.r.o.

Našim klientom poskytujeme KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ RIEŠENIA A SLUŽBY v oblasti projektovania stavieb a konštrukcií. To zahŕňa aj vytvorenie štúdie, jej ďalšie spracovanie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb spracovávame až do výrobnej dokumentácie.

Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených architektov, projektantov a statikov. Naši odborníci využívajú na projektovanie profesionálny 3D software Nemetschek Allplan Architecture a Engineering, TEKLA Structures, Advance Steel, Scia Engineer, GEO, RIB a iné. Na riadenie projektov využívame vlastný informačný systém.

Našimi partnermi sú investori, developeri, autorizovaní architekti a stavební inžinieri, ako aj stavebné spoločnosti a výrobcovia oceľových a prefabrikovaných konštrukcií.

Dovoľte, aby sme Vás privítali v našich priestoroch v Trenčíne, kde je sídlo spoločnosti HESCON s.r.o., ako aj na našej pobočke v Košiciach. 

PRACOVNÝ TEAM

Erik Hrnčiar
 ING. ERIK HRNČIAR
CEO & OBCHODNý RIADITEľ
ING. PATRÍCIA PÁPAYOVÁ
EKONomická riaditeĽka

 

 
Filip Kšiňan
 ing. filip kšiňan
vedúci ateliéru / statik
Michal Drozd
ing. róbert sokol
vedúci ateliéru / statik 
Ľubica Vlhová
 
 
 
 

ing. ľubica vlhová
vedúcA ateliéru /statik

  
Michal Drozd
 

michal drozd
obchodný manažér

ing. ET. ING. LUCIA PEVNá
COST MANAGER 
 
Vieroslava Hrnčiarová
ING. vierka hrnčiarová
office manažérka tn
Ivana Urmacherová
 
 
mgr. ivana urmacherová
office manažérka Košice
Stanislav Koscelník
 ING. STANISLAV KOSCELNÍK
Statik - junior

 

ING. PATRIK MEŠKO
SENIOR STRUC. ENGINEER ING. LUCIÁN LESňák
statik
Tomáš Bačinský
ING. TOMÁS BAČINSKÝ
statik
Roman Záň
 
ING. ROMAN ZÁŇ
statik - senior
 
Peter Kňažek
ING. PETER KŇAŽEK
projektant poz. stav.
Dávid Bodnár
 
+
ING. DÁVID BODNÁR
statik - junior

Juraj Belica

ING. JURAJ BELICA
projektant  poz. stav.

 
Oliver Krámsky
 Ing. oliver Krámsky
projektant poz.stavieb
Martina Makydová

ING. MARTINA MAKYDOVá
statiK

Tibor Pástor
ING. TIBOR PÁSTOR
statik - senior 
 
Peter Rabiansky


ING. peter rabiansky
projektant - junior


Juraj Figura
 
ING. JURAJ FIGURA
statik
 
Tomáš Tatarko
ing. tomáš tatarko
projektant poz. stav.
Vladimír Král
 
 
 
Juraj Stachovič
 
 
 
Vladimír Král
 
Juraj Stachovič
 
 

POLITIKA SPOLOČNOSTI

Poskytnutie precíznych, kvalitných a cenovo efektívnych služieb je alfou a omegou našej spoločnosti. Našim klientom zaručujeme individuálny prístup a zároveň maximálne flexibilné riešenie na pokrytie všetkých jeho požiadaviek.
Plochá organizačná štruktúra zabezpečuje rýchlu a priamu dostupnosť poskytovaných informácií a služieb. Bezpečná správa a archivácia dôverných informácií a dát sú našou prioritou.

Stabilitu pilierov politiky kvality garantujú pevné základy:

  • zabezpečenie komplexného, dlhodobého a úspešného rozvoja vo všetkých poskytovaných službách,
  • získanie trvalej dôvery a spokojnosti zákazníkov a tým upevnenie nášho postavenia na trhu,
  • zabezpečenie kvalitných služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi,
  • starostlivosť a bezpečnosť ochrany zdravia pri práci,
  • vytváranie priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov, optimalizácia pracovných procesov s pozitívnym ekonomickým efektom,
  • systematické vzdelávanie zamestnancov a tým zabezpečenie ich profesionálneho rastu. 

ETICKÝ KÓDEX

Podrobnejšie informácie o našich princípoch a záväzkoch, ktorými sa riadime, získate v dokumente ETICKÝ KÓDEX HESCON s.r.o. (po kliknutí na názov stiahnete súbor).

ČLENSTVÁ V KOMORÁCH